Free open Job in Wales Mental Health Adviser at Bangor University

BANGOR UNIVERSITY

STUDENT SERVICES

DISABILITY SERVICES

Mental Health Adviser

(Ref: BU01927)

Grade 7: £33,199 – £39,610 p.a

We are seeking to appoint a suitably qualified Mental Health Adviser to support the University’s diverse student population.

You will join our team in Disability Services and be expected to offer support, advice and guidance to students at the University. You should be an enthusiastic and committed individual and will be educated to UK degree level or equivalent. You will have a professional background such as Psychiatric Nursing, Occupational Health or Social Work and extensive experience of supporting people with mental health conditions.

The ability to communicate through the medium of Welsh is essential for this post.

The successful candidate will be expected to commence as soon as possible.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date for applications: 12th July, 2019.

Committed To Equal Opportunities

PRIFYSGOL BANGOR

⁠GWASANAETHAU MYFYRWYR

GWASANAETHAU ANABLEDD

Cynghorwr Iechyd Meddwl

(Cyf: BU01927)

Graddfa 7: £33,199 – £39,610 y flwyddyn

Rydym yn awyddus i benodi Cynghorydd Iechyd Meddwl cymwys a phriodol i gefnogi poblogaeth amrywiol y Brifysgol o fyfyrwyr.

Byddwch yn ymuno â’n tîm yn y Gwasanaethau Anabledd a disgwylir i chi gynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr y Brifysgol. Dylech fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig a bydd gennych addysg hyd at lefel gradd y Deyrnas Unedig neu gyfwerth. Bydd gennych gefndir proffesiynol fel Nyrsio Seiciatrig, Iechyd Galwedigaethol neu Waith Cymdeithasol a phrofiad helaeth o gefnogi pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosib.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os ydych yn cael trafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 12 Gorffennaf, 2019.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Expiration Date: 12/07/2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here