Free open Job in Wales Industry Trainer – Engineering at Bridgend College

With experience gained in a wide range of Engineering in Industry, you will plan, develop, deliver, assess and evaluate the engineering short course and work based provision effectively and efficiently.

With a recognised apprenticeship you will hold relevant up to date professional qualifications in an engineering discipline.

You will have experience of working with employers to help develop and deliver training programmes. You will have the ability to work flexibly and be an excellent communicator.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free onsite parking
 • Learning & development opportunities
 • Fantastic annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates, Zumba & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme – To give support & advice on all health, personal and professional topics

The closing date for the receipt of applications for the above vacancy is 07/07/2019 – 23.59hrs

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure.  You will be required to register with the Education Workforce Council (EWC), and meet the cost of your annual registration fee

Bridgend College is a Disability Confident employer. As users of the Disability Confidence Scheme we guarantee to interview all disabled applicants who meet the minimum criteria for the vacancy.

Bridgend College is committed to Equal Opportunities and welcomes applications from candidates of all backgrounds.

Bridgend College is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students and expect all staff and volunteers to share this commitment.

Please apply via the link.

Hyfforddwr Diwydiannol – Peirianneg

Gyda phrofiad rydych wedi’i ennill mewn ystod eang o Beirianneg Ddiwydiannol, byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, asesu a gwerthuso’r cwrs peirianneg byr a’r ddarpariaeth seiliedig ar waith yn effeithiol ac yn effeithlon.

Yn ogystal a phrentisiaeth gydnabyddedig, byddwch yn meddu ar gymwysterau proffesiynol cyfoes mewn maes peirianneg. Bydd gennych brofiad o weithio gyda chyflogwyr er mwyn helpu datblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddi. Bydd y gallu gennych i weithio’n hyblyg, ac fe fyddwch yn gyfathrebwr gwych.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau – fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn 
 • Mynediad am ddim i’r gampfa a’r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates, Zumba a Yoga am ddim
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr – er mwyn roi cymorth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol, a phroffesiynol.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau am y swydd uchod yw

07.07.2019 – 23.59

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, a thalu’r ffi gofrestru flynyddol.

Mae Coleg Penybont yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Fel defnyddwyr y Cynllun Hyderus o ran Anabledd rydym yn gwarantu cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n bodloni meini prawf gofynnol y swydd.

Mae Coleg Penybont yn ymrwymedig i Gyfleoedd Cyfartal ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir.

Mae Coleg Penybont yn ymrwymedig i ddiogelu a hybu lles ein myfyrwyr ac mae’n disgwyl i bob aelod staff a phob gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here