Home Locations Wales Wales – Employability Skills Development Manager at Cardiff Metropolitan University

Wales – Employability Skills Development Manager at Cardiff Metropolitan University

0

Free open Job in Wales Employability Skills Development Manager at Cardiff Metropolitan University

Role Summary:

This is a key post that will contribute to the ambitions of the University’s new Strategic Plan 2017/18 – 2022/23.

The Employability Skills Development Manager will act to coordinate existing skills development activity at Cardiff Metropolitan University and identify and implement new opportunities to create and deliver a framework which enables students to evaluate, reflect-on, record and accredit their skills development. The role will work collaboratively with key stakeholders within the University especially Academic Schools and Professional Services departments to deliver the framework and ensure student and academic engagement in delivery.

The role reports to the Employer Services Manager within the Careers Service as it is vital that the framework and outputs match the needs of employers and that the process is both sustainable and remains relevant. It is envisaged that the Employability Skills Development manager will work closely with employers to identify needs and develop recognition for Cardiff Metropolitan Students within the regional jobs market.

The post will be based at our Llandaff Campus (though work at Cyncoed Campus will be necessary on a regular basis).

Closing Date: 09 October 2018

For further information about this role and to apply please visit: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Crynodeb o’r Rôl:

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 – 2011/23.

Bydd y Rheolwr Datblygu Sgiliau Cyflogadwyedd yn gweithredu i gydlynu gweithgaredd datblygu sgiliau presennol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a nodi a gweithredu cyfleoedd newydd i greu a darparu fframwaith sy’n galluogi myfyrwyr i werthuso, myfyrio ar, cofnodi ac achredu datblygiad eu sgiliau. The role will work collaboratively with key stakeholders within the University especiallyBydd y rôl yn gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol yn y Brifysgol, yn arbennig adrannau Ysgolion AcademicAcademaidd Schools and Professional Services departmentsa Gwasanaethau Proffesiynol, to deliver the framework and ensure student and academic engagement in delivery.i gyflwyno’r fframwaith a sicrhau bod myfyrwyr a staff academaidd yn ymrwymo i’w gyflawni.

Mae’r rôl yn atebol i’r Rheolwr Gwasanaethau Cyflogwyr o fewn y Gwasanaeth Gyrfaoedd gan ei bod yn hanfodol bod y fframwaith a’r allbynnau yn cyd-fynd ag anghenion cyflogwyr a bod y broses yn gynaliadwy ac yn parhau i fod yn berthnasol. It is envisaged that the Employability Skills Development manager will work closely with employers to identify needs and develop recognition for Cardiff Metropolitan Students within the regional jobs market.Rhagwelir y bydd y rheolwr Datblygu Sgiliau Cyflogadwyedd yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr i nodi anghenion a datblygu cydnabyddiaeth i Fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn y farchnad swyddi ranbarthol.

Lleolir y swydd ar ein Llandaff Campus (though work at Cyncoed Campus will be necessary on a regular basis).Campws yn Llandaf (er y bydd angen gweithio ar Gampws Cyncoed yn gyson).

Dyddiad Cau: 09 Hydref 2018

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon ac i wneud cais, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here