Free open Job in Wales Bilingual Public Relations Assistant at Swansea University

Salary

£24,983 – £28,098 per annum, together with NEST Pension Benefits

Main Purpose of the Post

You will be part of a team of professionals providing a high-quality PR service across all platforms for Swansea University on a global stage. The main duties will include dealing with the media, writing copy for publication, and ensuring coverage for the University with particular reference to the Welsh media. 

Applicants should demonstrate exceptional oral and written skills in both English and Welsh, and should have experience of translating and proofreading copy in both languages.

Outstanding interpersonal skills will be required, as well as excellent IT skills.

Applicants should submit their application in Welsh or bilingually.

As part of the interview process, candidates will be asked to undertake a bilingual written test.

Main Duties

  1. Deal in a timely and professional manner with all reactive media queries, and assist in coordinating the PR office news grid to ensure that proactive PR is planned and targeted. 
  2. Support the PR team in seeking to maximise the opportunity for positive PR to enhance the University’s reputation globally. 
  3. Assist the PR team by writing copy for publication, both hard copy and online, in English and Welsh. Translate colleagues’ copy where necessary. 
  4. Actively seek opportunities for the University to promote itself in the Welsh language media and develop contacts with key journalists. 
  5. Aid in the day-to-day running of the PR team, e.g. by producing daily news summaries, collating and recording media queries and regularly updating lists of media contacts. 

Prif ddiben y swydd

Mae prif ddyletswyddau’r swydd yn cynnwys delio â’r wasg, ysgrifennu copi, cyfieithu, a sicrhau sylw yn y wasg i’r Brifysgol yn y cyfryngau Cymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae’r rôl yn galw am sgiliau rhyngbersonol gwych, ynghyd â chymhwysedd TG.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno cais ar gyfer y swydd hon yn Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Bydd gofyn i ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad gwblhau prawf ysgrifenedig dwyieithog fel rhan o’r broses ddethol.

Prif ddyletswyddau

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

  1. Ymdrin yn brydlon ac yn broffesiynol â phob ymholiadau ymatebol gan y cyfryngau, a chynorthwyo i gydlynu grid newyddion y swyddfa er mwyn sicrhau bod cysylltiadau cyhoeddus rhagweithiol wedi’i gynllunio a’i dargedu. 
  2. Cynorthwyo’r swyddogion Cysylltiadau Cyhoeddus i fanteisio ar gyfleoedd am gyhoeddusrwydd cadarnhaol i gryfhau enw da’r brifysgol yn rhyngwladol. 
  3. Ysgrifennu copi i’w gyhoeddi – copi caled ac ar-lein – yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyfieithu gwaith cydweithwyr lle’n briodol.
  4. Chwilio am gyfleoedd i’r Brifysgol hyrwyddo’i hun yn y cyfryngau Cymraeg a datblygu cysylltiadau â newyddiadurwyr allweddol.
  5. Cynorthwyo gyda gweithgareddau pob dydd y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus, e.e. llunio crynodeb dyddiol o’r newyddion, coladu a chofnodi ymholiadau cwsmeriaid a llunio rhestrau dosbarthu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here